Đặt chỗ

Các gói và giá

  • Arrive & Drive
  • 1 heat - 880,000đ
  • Combo
  • 2 heat - 1,500,000đ
  • 3 heat - 2,200,000đ
  • 5 heat - 3,600,000đ
Chọn ngày tháng
Tra cứu đặt chỗ